Wettelijke bepalingen

Identificatie en publicatie
Uitgeverij
Deze site wordt gepubliceerd door de firma Deteve David, Auto-Entrepreneur, geregistreerd in Toulouse onder het nummer U3107I577294 waarvan de hoofdzetel 5 Rue Montmorençy 31200 Toulouse is.

Directeur van de publicatie: Deteve David

Hosting
Deze site is gemaakt door Dropizi.fr, specialist in E-commerce. De dienst wordt aangedreven door het bedrijf WiziShop, geregistreerd in Nice onder het nummer RCS 503 594 525 en waarvan het hoofdkantoor 8 Avenue Malaussena 06000 Nice is.

Intellectueel Eigendom
Het grafische handvest van de site is gemaakt door Dropizi.

Alle grafische elementen, de structuur en meer in het algemeen de inhoud van de L'heure Passion-site zijn beschermd door het auteursrecht, het merken- en het modellenrecht.

Elke persoon die inhoud of informatie die op de site wordt verspreid, verzamelt of downloadt, heeft alleen een privaat, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op deze persoon.

De reproductie van een pagina van de site in een kader buiten L'heure Passion of het invoegen van een pagina van L'heure Passion in de pagina van een andere site is verboden.
Evenzo is elke reproductie of representatie van de site, geheel of gedeeltelijk, verboden zonder de schriftelijke toestemming van L'heure Passion en zou een inbreuk vormen die bestraft wordt door de artikelen L. 335-2 en volgende van de Code de la propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom).

De teksten, grafieken, tekeningen, logo's en foto's die door L'heure Passion worden verspreid, mogen worden gereproduceerd op papier of in elektronische vorm, op voorwaarde dat de naam en het adres van de site worden vermeld en dat ze niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Het niet naleven van de bovenstaande bepalingen kan een inbreuk vormen die de civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur van de inbreuk met zich meebrengt.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Het verzamelen van persoonlijke gegevens voor de diensten die worden aangeboden door de site www.lheurepassion.com en hun verwerking worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet "Informatique, Fichiers et Libertés" van 6 januari 1978 zoals gewijzigd en haar uitvoeringsbesluiten.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens over de gebruikers van de site www.lheurepassion.com heeft als belangrijkste doel de identificatie van de gebruikers voor de levering van diensten en voordelen die op de site worden aangeboden.

De verzamelde gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij de klant vooraf zijn toestemming heeft gegeven en op voorwaarde dat de derden zich er duidelijk toe verbinden alle bepalingen van de wet van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, na te leven.

In toepassing van de wet heeft elke persoon die persoonsgegevens heeft doorgegeven een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals een recht van verzet tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens.
U kunt op elk moment vragen dit recht uit te oefenen door contact op te nemen met L'heure Passion.

Bezoekers van de site worden geïnformeerd dat voor de navigatie op de site www.lheurepassion.com, [naam van de site] gebruik kan worden gemaakt van het automatisch verzamelen van bepaalde informatie over gebruikers met behulp van cookies. Indien de gebruiker van de site het gebruik van cookies door L'heure Passion niet wenst, kan hij de activering van cookies weigeren via de opties van zijn browser. Om technische redenen, als de gebruiker de cookies in zijn browser uitschakelt, is het mogelijk dat sommige diensten die op de site [site url] worden aangeboden, niet toegankelijk zijn voor hem.


Wettelijke kennisgeving opgesteld op 02/02/2019

Beveiligde betaling
Veilig bestellen
Internationale levering
Wereldwijde levering
Klantenservice
Aan uw zijde 7 dagen per week!
Tevreden of terugbetaald
14 dagen om van gedachten te veranderen

Ik heb geen account,
Ik registreer me

error check_circle
error check_circle remove_red_eye
error check_circle remove_red_eye

Ik heb al een account,